vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Antivetenskaplig undervisning vid svenska universitet

Återvänd till "Om vetenskapsteori.se"  
 

Det är helt klart att en stor del av basen för vetenskap består av observationer. Hypoteser föds ur observationer och tidigare hypoteser. Verifieringar och falsifieringar av hypoteser med hjälp av observationer är grundläggande. Induktion och vetenskap är starkt sammankopplade.

Det är också intressant att diskutera vilka ytterligare faktorer som ska vägas in i syfte att öka precisionen i definitionen av ordet vetenskap.

Men vid några svenska universitet och högskolor undervisas i vetenskapsteori, där det helt bortses från värdet av observationer, eller till och med aktivt förnekas att observationer kan ge ett bidrag till vetenskap.

När sådan undervisning ges under en grundläggande kurs i vetenskaplig metodik kallar jag det för antivetenskaplig undervisning, eftersom den står i motsats till vad både vetenskapsfilosofer och naturvetare anser vara vetenskap.

Ett tecken på denna sorts undervisning är att den domineras av namnet "Karl Popper", eller att litteraturlistan huvudsakligen utgörs av boken A.F. Chalmers - What is this thing called Science?, med svensk titel Vad är vetenskap egentligen?. Denna bok populariserar Poppers argumentation och lägger till filosofer som Kuhn, Lakatos, Feyerabend och Bayes.


Uppdatering 2017

Undervisning som fokuserar på Poppers dogmatiska läror tycks ha fått minskad betydelse sedan 2009, och jag inbillar mig att en av faktorerna till detta är att både föreläsare och studenter och har hittat till webbplatsen vetenskapsteori.se.

Ett exempel på detta är att en kurs i vetenskapsmetod vid KTH i Stockholm under 2016 inte fokuserade på Popper men i stället på Kuhns diskussion om paradigm.

Kuhn fick kultstatus när han i 40-års åldern (i motsats till när han blev äldre) hävdade att vetenskapliga trosföreställningar ständigt undergår revolutioner, vilket används för att hävda att vetenskap är opålitligt.

 
     
     

Exempel på antivetenskaplig undervisning:

 
     

Utbildningsplats

Institution

Kursnamn

2007- 2008

 

 

Handelshögskolan i Stockholm

Center for Management and Organizations

Doktorandkursen i vetenskapsteorier (2006)

Kungliga Tekniska Högskolan

Industriell Teknik och Management

Kunskapsbildning inom teknik och naturvetenskap, 6 p

Linköpings Tekniska Högskola

 

Vetenskapsteori, 5 p / 7,5 hp

Lunds Universitet

Teoretisk filosofi

Vetenskapsteoretisk orienteringskurs, 5 p
(exempel på hemtenta 2008)

 

 

 

2013-2014

 

 

Högskolan i Jönköping

Hälsohögskolan

Vetenskapsteori, 7,5 hp

Luleå Tekniska Universitet

Ekonomi, teknik och samhälle

Vetenskapsteori 7,5 hp

Lunds Universitet

Astronomi & teoretisk fysik

Den vetenskapliga metoden MNXA09 (7,5 hp)

Lunds Tekniska Högskola

LTH Gemensamt

Vetenskapsteori och forskningsmetodik GEM040F

     
     
       
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.6