vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Om vetenskapsteori.se

 

Erfarenhet

Jag tror att erfarenhet är viktigt i våra liv. Vi tror att vårt nästa andetag kommer att ge oss luft och att mat stillar vår hunger. Vi tror inte att vi strax kommer att förvandlas till en flygande undulat. Om vi på allvar skulle tveka om värdet av erfarenhet skulle vår existens vara allvarligt hotad.

Ändå förnekas vikten av erfarenhet vid många universitets- och högskolekurser i vetenskapsfilosofi. Här försöker jag diskutera erfarenhetsmässiga och teoretiska överväganden som talar för och emot ett sådant förnekande.

Är studier av vår upplevda verklighet meningslösa?

Vid en kurs i kommunikation vid Lunds Universitet utgjordes en ganska stor kursdel av vetenskapsfilosofi, vilket snarare kunde kallas antivetenskaplig världsåskådning.

I stället för att behandla kunskapens gränser, vilket är ett mycket intressant område, var temat att ett av verktygen vi använder för att närma oss kunskap - vetenskap - hade massor av brister.

Man siktade på pianisten men sköt mot pianot.

Slutsatsen av kursen var att man kan hävda saker utan erfarenhet och utan studier av det vi kallar verkligheten. Så är det givetvis vid privata diskussioner, men jag tycker att studenter vid kurser på universitetsnivå borde kunna få en bättre analys av gränserna för vår kunskap än detta.

Liknande undervisning tycks bedrivas vid fler institutioner vid svenska universitet under namnet Vetenskaplig metod, Idélära eller Vetenskapsteori.

Antivetenskaplig undervisning vid
några svenska utbildningsplatser

   

Bro mellan två kulturer

Begreppet "de två kulturerna" beskriver en kultur som bejakar "kunskap" och en kultur som tar avstånd ifrån en sådan inställning. Inom båda kulturerna används både filosofiskt hållbara och ohållbara argument som är starkt förankrade i en brist på tydliga definitioner av olika begrepp.

En vanlig åsikt är att det är mycket svårt att slå en bro emellan dessa två kulturer, men eftersom det är viktigt vill jag ändå försöka. Erfarenheter är viktiga, och påståenden om dem bör utsättas för granskning.

Brobygget innebär att definiera begrepp och att utreda de logiska och erfarenhetsmässiga förutsättningarna för de två kulturerna.

   Bättre att bygga en bro,
   än att se två grupper
   dra varandra ned i avgrunden!

 
  Brofästena byggs på båda sidor av en logiskt hållbar och verklighetsförankrad skepticism angående dogmatiska påståenden, som sedan antiken är känd inom filosofin och som ingår i dagens vetenskapliga metodik.  
 

På en sådan bro kan relativister och kunskapsbejakare förhoppningsvis mötas och utbyta värdefulla insikter om kunskap och erfarenhet.

 
  Paul KT Persson  
   
 

Besöksstatistik

 

 
 

Totalt antal besökare:   

   
 

Tabellen nedan visar antalet besökare per dag under 2018 (totalt c:a 57 000).

 
   
 

Diagrammet nedan visar dagligt medeltal av besökare varje månad 2014-2018

 
       
 

Om v-teori.se

Webbplatsen har inga bindningar till någon politisk eller kulturell organisation.
Inga ekonomiska bidrag har erhållits för att skapa den.

Eventuellt är detta en del av en magisteruppsats i kommunikation vid Lunds Universitet.

Jag har en naturvetenskaplig utbildning och är teknologie doktor i fysikalisk kemi, en kombination av kemi och teoretisk fysik.

Några personer med namnet Paul Persson kan hittas på webben:

• Jag kommenterar inte på newsmill.se.
• Jag är inte medlem i någon kyrka.
• Jag har inte varit aktiv i någon företagarförening i Malmö.

       
 

Tack till

Alf Bång för en klar och intressant introduktion till anti-empirisk världsåskådning.

Lars Palm för stimulans till att göra denna webbplats mer intresseväckande.

Henrik Sundholm för en kommentar om falsifiering.

Max Kern för förslag till förbättring av ordval i diskussionen om vetenskapsteori.

Arnold Maliniak för tips om termen skidflygning.

Fredrik Lütz och Elin Lütz för tips om anpassning av layout.

Vänner och familj, som med glada tillrop uppmuntrat till utveckling av webbplatsen.

       
 

Kontakt

Synpunkter på innehållet i webbplatsen mottages tacksamt.

paul.persson@vetenskapsteori.se

Postadress:

Paul Persson
Helgeandsgatan 9C
223 54 Lund

       
       
       
       
 

This page in English

  uppdat 20201030
Innehållet på vetenskapsteori.se får citeras med angivande av källan