vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

 

AF Chalmers - What is this thing called Science?

Kapitel 16 - Epilog

 

Återvänd till "Chalmers: Innehåll"

Kapitel i Chalmers - What is this thing called Science?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
   

sida

Chalmers

Kommentarer

247

Kapitel 16 - Epilog

 

247

Chalmers ställer några frågor som han sedan besvarar själv:

Är mina kommentarer fantastiskt signifikanta och intressanta?
- Ja absolut!

247

1: Har Chalmers besvarat frågan som givit titeln till boken?

Tyvärr inte. Det är sedan ungefär 300 år mycket välkänt vad som definierar vetenskap

Men som Chalmers själv uttryckt det på s.172, kräver en beskrivning inte tillräckligt mycket för att vetenskapsfilosofer ska kunna behålla sina jobb.

247

2: Vad är relationen mellan de historiska exemplen som gavs i boken och den filosofiska tes som försvarades?

En filosof fokuserar främst på generaliseringar och uppmärksammar sällan hur något är (se även föregående kommentar).

Historiska exempel är mycket intressantare när dess källa är en historiker, än när de kommer från en filosof som försöker styrka sina teser med exempel.

247

3: Hur relaterar innehållet i kapitel 11 (Bayes) och 12 (Ny experimen-talism) till innehållet i kapitel 11 (Feyerabend)?

Är det inte så att om det inte finns någon generell beskrivning av vetenskap skulle ytterligare diskussion i denna fråga vara överflödig?

Detta är uppenbarligen väldigt viktiga och väldigt intressanta frågor och vi väntar otåligt på att höra Chalmers besvara dem.

247

Filosofi har inte resurser att ge en generell beskrivning vad som är vetenskap eller vetenskaplig metod.

Detta är, utan tvekan, glasklart efter denna noggranna läsning av Chalmers bok.

 
   
   
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.0