vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

 

AF Chalmers - What is this thing called Science?

Kapitel 13 - Den nya experimentalismen

 

Återvänd till "Chalmers: Innehåll"

Kapitel i Chalmers - What is this thing called Science?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
   

sida

Chalmers

Kommentarer

193

Kapitel 13 - Den nya experimentalismen

Detta kapitel är en sorts beskrivning av empirism, känt sedan ungefär 300 år, där Chalmers inte använder termen ”observation”, utan istället ”experiment” vilket närmast borde innebära ”planerad observation”.

193-194

Poppers, Lakatos och Kuhns teorier har brister och Feyerabend ger upp vetenskaplig metod helt och hållet.

 

194

Experiment behöver inte följa efter teori.

Det är tydligt att observationer inte behöver följa efter teori. Detta är i motsats till vad Chalmers påstått på s.12 och 54. Se även s197-198, 205 och 206.

Termen ”experiment” gör frasen mer svårtolkad, och det är kanske därför den används.

194-197

Exempel med Faraday och Hertz, publicerade 1989-90 diskuteras.

 

197-198

En mängd exempel visar att något kan hävdas utan hänvisning till hög-nivå teori.

 

205

Att experimentella resultat kan nås utan hög-nivå teori upprepas.

 

206

Den nya experimentalismen har tagit vetenskapsfilosofin ned på jorden, och korrigerar vissa överdrifter i teori-dominerade diskussioner.

Jag instämmer med något som varit känt under 300 år.

206

Experiment är inte så oberoende av teorier som kapitlet hittills tycks tyda på.

Ett experiment kan vara teoriberoende, och är troligtvis mer teoriberoende än observationer som inte är strängt planerade.

209

När teorier börjar spela roll i den nya experimentalismen blir fallibilism motsvarande viktigare.

Chalmers tror fortfarande att falsifiering är ett fungerande test av teorier. Sofistikerat!

209

Vissa hårddrar att endast experimentella lagar ska användas för testbara påståenden om hur världen är.

Detta börjar bli identiskt med Newtons sammanfattning av hur analys går till från år 1730.

 
   
   
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.1