vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

 

AF Chalmers - What is this thing called Science?

Kapitel 12 - Tillvägagångssätt enligt Bayes

 

Återvänd till "Chalmers: Innehåll"

Kapitel i Chalmers - What is this thing called Science?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
   

sida

Chalmers

Kommentarer

174

Kapitel 12 - Tillvägagångssätt enligt Bayes

Även om detta tillvägagångssätt skulle ha varit korrekt har det inget samband med vetenskapsfilosofi.

175

Bayers teorem används för att räkna ut hur sannolikheten för något ändras när nya belägg tillkommer.

 

178

Det är svårt att uppskatta sannolikheten till exempel för en hypotes.

 

179

Därför gissar subjektiva Bayesianer en sådan sannolikhet och kan få olika resultat.

 

188

Många anser att subjektiv Bayanism är ovederhäftig.

 

191

Subjektiv Bayanism är inte ett vetenskapligt resonerande, se även s.193.

 

 
   
   
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.0