vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

 

AF Chalmers - What is this thing called Science?

Kapitel 2 - Observation som praktiskt ingripande

 

Återvänd till "Chalmers: Innehåll"

Kapitel i Chalmers - What is this thing called Science?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
   

sida

Chalmers

Kommentarer

19

Kapitel 2 - Observation som praktiskt ingripande

 

19-24

Synen att observationer skulle vara passiva är felaktig.

Tvekar vi på en observations giltighet kan vi med olika metoder ta bort problemet.

Observationer som var oväntade kan vara passiva och slumpmässiga men inom mognare vetenskaper är de ofta mer aktivt planerade.

24

Observerbara fakta objektiva men felbara

Vetenskapligt ”värdiga” observations-påståenden måste kunna kontrolleras direkt av sinnena, och överleva en sådan kontroll.

Observationer inom vetenskap ska beskrivas så noggrant att det är möjligt att reproducera eller kontrollera dem.

Chalmers har fel i att observationer ska kunna kontrolleras direkt av sinnena. Det är tvärtom önskvärt att observationer registreras kvantifierbart med hjälp av instrument eller frågeformulär. Naturligtvis ska dessa hjälpmedel vara vetenskapligt beskrivna, det vill säga att de är beskrivna så att mätningen är möjlig att reproducera.

25

Observationer som passar som bas för vetenskaplig kunskap är både objektiva (kan testas publikt och direkt) och felbara (kan behöva korrigeras av nya metoder).

Observationer ska beskrivas så noggrant att de kan reproduceras.

Observationer kan vara felaktiga.

 
   
   
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.1