vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Är paradigmskiften viktiga?

Återvänd till "Paradigm och paradigmskifte"

 
 

Paradigmskifte är ett annat ord för en större förändring av troföreställningar inom ett område. Inom vetenskapsteori anses detta begrepp ibland viktigt och tar då en stor plats i undervisningen.

 
     

Kemi

 
 

Inom kemi har utvecklingen skett i många små steg. Man anade tidigt att olika grundämnen var besläktade, vilket utvecklades till det periodiska systemet, och kemister handskades med begrepp som liknade atomer innan dessa accepterades allmänt.

Det är möjligt att hävda att inga paradigmskiften någonsin har beskrivits inom kemi, lika gärna som att det beskrivits tusentals. Om vi önskar någon form av pålitlighet är kemi alltså inte något bra område för att påvisa vikten av paradigmskiften.

 
     

Idrott; två välkända paradigmskiften

 
 

För att kunna uppskatta vikten av paradigmskiften krävs ett område med kvantifierbara resultat.

Idrott är ett av få områden där prestationer ständigt mäts. Motsvarigheten till paradigmskiften kan ses här, liksom inom alla andra mänskliga aktiviteter. Eftersom jag är okunnig om idrotter har jag bara hört talas om Fosbury-flopp inom höjdhopp och V-stil inom skidbackhoppning, och jag har levt med föreställningen att de var viktiga.

 
 

Analogin vetenskap - sport

 
 

Hur viktiga var de?

 
 

Diagrammen nedan visar resultaten över åren i dessa två idrotter.
Paradigmskiften indikeras med text.

 
     
 

Världsrekord i höjdhopp för män och kvinnor plottat mot årtal. De färgade linjerna följer resultat som utvecklades linjärt åren 1955-1990. Data kommer från wikipedia (m/f).

 
   
 

Kurvorna visar att något speciellt inträffade under åren 1959-1963. Dramatiska förbättringar i resultat ses för både män (skapade av Valeriy Brumel) och kvinnor (skapade av Iolanda Balaș) under dessa år. Eftersom både män och kvinnor visar liknande utveckling är en av förklaringarna till resultaten, nämligen att extrema talanger levde under just denna tid, inte särskilt sannolik.

Paradigmskiftet Fosbury-flopp som blev känt 1968 syns inte i statistiken. Både män och kvinnor satte omkring 1970 världsrekord med äldre hoppstilar.

 
     
 

De längsta hoppen i skidflygning för herrar plottat mot årtal. Data från wikipedia.

 
   
 

Den blå linjen följer resultat som utvecklades ungefär linjärt åren 1925-2011.

Paradigmskiftet V-stil som vann acceptans ungefär 1985 syns inte i statistiken.

 
     

Slutsats: I dessa fall var paradigmskiften inte viktiga

 
 

De två exemplen ovan visar resultat som var annorlunda än jag förväntade mig. Paradigmskiften ses inte i materialet. De idrottsliga resultaten har sannolikt påverkats mer av allmänna förbättringar i teknik, material, träningsmetoder och tyvärr kanske också dopningsmetoder.

Vi älskar att höra berättelser om nyskapare inom alla områden, människor som med upptäckter eller kreativitet förändrat sin omvärld. Kanske känner vi till ett hundratal.

Förutom dessa nyskapare finns det inom olika områden milliontals människor. Människor som bidragit till utvecklingen med nya observationer och viktiga, men för samtiden inte lika revolutionerande, skapelser. Massans påverkan tycks, i dessa två exempel, vara den starkare kraften.

De två exemplen ovan demonstrerar att många små observationer eller, med andra ord, många små förändringar i trosföreställningar, kan vara minst lika viktiga för utvecklingen som ett paradigmskifte.

 
 

 

 
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.40