vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Paradigm och paradigmskifte

 

Inom alla typer av aktiviteter samlas mängder av slutsatser, erfarenheter och trosföreställningar.

Inom vetenskapsfilosofi kallas trosföreställningar för "paradigm".

 
     

Paradigm utvecklas ständigt

 
 

Trosföreställningar eller paradigm kan ses inom alla mänskliga aktiviteter, till exempel politik, filosofi, sport och musik. När vi får ytterligare erfarenhet inom ett område utvecklas också de trosföreställningar vi har, och området utvecklas. Trosföreställningar ändras därför kontinuerligt inom många områden.

De ytterligare erfarenheterna betyder sällan att de tidigare slutsatserna var felaktiga, de var endast mindre fullständiga än idag. Och i morgon har vi troligtvis lärt oss ännu mer inom området.

 
     
 

Paradigmskiften

 
 

Vid ett fåtal tillfällen upptäcks, uppfinns eller händer något som radikalt ändrar förutsättningarna eller trosföreställningarna inom ett område. Exempel är en politisk revolution, en ny typ av instrument som elgitarr eller synthesizer, eller att man kan köpa jäst när man ska baka.

Sådana radikala förändringar blir ibland allmänt kända till skillnad från den vanliga utvecklingen inom ett område som märks mindre. Därför finns ibland en tro på att förändringar i trosföreställningar är vanliga och att ett område inte kan utvecklas utan dem.

Dessutom kan allmänheten ha missat att nya trosföreställningar inte nödvändigtvis är i motsatsställning till tidigare uppfattningar, de kanske bara kompletterar dem.

Ett fotbollslag har idag en annan taktik än för 50 år sedan. Det betyder inte att fotbollspelandet förr var "felaktigt". Om 50 år kommer troligtvis spelet, reglerna och bollarna att ha utvecklats ytterligare.

När Jimi Hendrix på 1960-talet ylade fram sina riff innebar det en utveckling av både hans eget och andras gitarrspel.

     

Paradigmskiften inom vetenskap

 
 

Paradigskiften, alltså förändringar i trosföreställningar, inom verksamheten vetenskap diskuterades av Thomas Kuhn i boken The Structure of Scientific Revolutions. Begreppet används flitigt inom social och humanistisk undervisning.

Små paradigmskiften, som påverkar våra förutsättningar och trosföreställningar litet grand, sker ständigt och kallas inom vetenskap allmänt för "upptäckter".

Ett paradigm inom vetenskap handlar om tillit till vetenskaplig metodik. Detta paradigm har inte ändrats under ungefär 300 år.

Märkligt nog har några filosofer påstått att begreppen paradigm och paradigmskifte ger argument för att vetenskapliga resultat inte skulle vara baserade på erfarenhet. Ett sådant påstående nonchalerar att både paradigm och eventuella förändringar i dem i grunden baseras på våra erfarenheter.

 
     
 

På äldre dagar förtydligade Kuhn att det, som man kan hävda var ett paradigmskifte. inte är den viktigaste utvecklingsformen för vetenskap:

 
 

... två slags vetenskaplig utveckling, normal och revolutionär. De flesta framgångsrika vetenskapliga forskningsresultat ger en förändring av det första slaget, och vetenskapens egenskaper sammanfattas bra av standardbilden att normal vetenskap är det som producerar de pusselbitar som vetenskaplig forskning alltid lägger till det växande förrådet av vetenskaplig kunskap.

 
Kuhn (2000) - The Road Since Structure, s.13
 
     

Paradigmskiften i praktiken

 
 

Det är svårt att tydligt definiera vad som skulle kunna vara ett paradigmskifte inom vetenskap, och än svårare att verkligen säga att ett sådant skifte verkligen ägt rum.

Ett välkänt exempel på paradigmskifte, den "vetenskapliga revolutionen" utvecklades gradvis under mer än hundra år, från något som ibland kallas en startpunkt, till dess att den fick allmänt genomslag.

Idrott har en stor fördel vid studier av paradigmskiften eftersom resultat inom sport mäts kvantitativt. Även inom detta område kan man finna motsvarigheten till paradigmskiften, men de tycks inte dominera över normal utveckling.

 
 

Är paradigmskiften viktiga?

 
 

 

 
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.5