vetenskapsteori.se

      Innehåll

Start
Vad är Filosofi
Vad är
Vetenskapsteori
Vad är Verifiering
och Falsifiering
Uppfattningar om
vetenskap
Vetenskap enligt
vetenskapsteori.se
Vetenskaplig metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik och Status
Konsekvenser
av Poppers teser
Alternativ vetenskap
Chalmers: What is this
thing called Science?
Kunskapsteori -
induktion, deduktion
Om
vetenskapsteori.se
Förlaget
vetenskapsteori.se

Förlaget vetenskapsteori.se

 

 

Om vetenskapsteori.se

Förlaget vetenskapsteori.se är ett förlag inom företaget dB direktBild, grundat år 2000.

 

 

Syfte

Förlaget vetenskapsteori.se publicerar litteratur inom kunskapsteori.

 

 

Webbplats

Webbplatsen vetenskapsteori.se har som syfte att informera om vad som är vetenskap och vad som ibland hävdas vara vetenskap.

 

 

Böcker

David Hume Undersökning av Mänsklig Förståelse
(An Enquiry Concerning Human Understanding i översättning av Paul KT Persson, vetenskapsteori.se, 2014, ISBN 978-91-982196-0-9).

Webbplatsen Hume.se:

hume.se

Återförsäljare:

icips

 

btj

 

 

Kontakt

E-post paul.persson@vetenskapsteori.se
   
Postadress

direktBild
Helgeandsgatan 9C
223 54 Lund