vetenskapsteori.se

      Innehåll

Start
Vad är Filosofi
Vad är
Vetenskapsteori
Vad är Verifiering
och Falsifiering
Uppfattningar om
vetenskap
Vetenskap enligt
vetenskapsteori.se
Vetenskaplig metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik och Status
Konsekvenser
av Poppers teser
Alternativ vetenskap
Chalmers: What is this
thing called Science?
Kunskapsteori -
induktion, deduktion
Om
vetenskapsteori.se
Förlaget
vetenskapsteori.se

Vad är vetenskapsteori / vetenskapsfilosofi

När definitionen av termen "filosofi" är tydlig, ligger inte definitionen av "vetenskapsfilosofi" långt borta.

 

Definition av termen vetenskapsteori/vetenskapsfilosofi

Enligt vetenskapsteori.se kan termen "vetenskapsteori" eller "vetenskapsfilosofi" definieras enligt:

 

Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap
utan referenser till empiriskt underlag

 

Detaljer om vetenskapsfilosofi

Filosofi innebär diskussion utan referenser till empiriskt underlag. Accepterar vi den definitionen, diskuterar vetenskapsfilosofi alltså vetenskap utan att koppla diskussionen till vår erfarenhet om termens egenskaper.

Inom vetenskapsteori är det empiriska underlaget egentligen mycket omfattande.

Studier av hur vetenskapligt arbete utförts förr i tiden kallas idag vetenskapshistoria.

Hur vetenskapligt arbete utförs idag finns oftast beskrivet i vetenskapliga publikationer. Inom exempelvis kemisk facklitteratur publiceras mer än en million vetenskapliga artiklar årligen. De flesta artiklarna innehåller motiveringar till arbetet och referenser till dess bakgrund.

Trots att innehållet i termen vetenskap alltså egentligen är välkänt, diskuteras det flitigt inom svenskt icke-naturvetenskapligt universitetsväsen, ofta på ett felaktigt sätt sammanblandat med kunskapsteori.

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter

Liksom all filosofi lider vetenskapsfilosofiska publikationer ofta av brist på översikter och referenser till tidigare publikationer (möjligtvis med undantag för antikens grekiska filosofer). Man begränsar sitt arbete genom olika utgångspunkter, till exempel åsikter publicerade av Karl Popper eller A.F. Chalmers.

 

Annan definition av termen vetenskapsteori / -filosofi

 
 
 

Branch of philosophy that attempts to elucidate the nature of scientific inquiry
• observational procedures, patterns of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions.
• and evaluate the grounds of their validity from the points of view of epistemology, formal logic, scientific method, and metaphysics.

  (Definitionen tycks borttagen, vilket noterades under januari 2013)
 

Definitionen från Encyclopedia Britannica innebär:

• Vetenskapsteori behandlar hur olika delar av vetenskapliga undersökningar går till, och utvärderar om delarna är giltiga från olika utgångspunkter.

• Exempel på utgångspunkter är kunskapsteori, logik, vetenskaplig metod och metafysik.

 

 

Vetenskapsteori - bakgrund

I första numret av tidskriften "Philosphy of Science" beskrevs varför tidskriften bildats:

PHILOSOPHY OF SCIENCE is the organized expression of a growing intent among philosophers and scientists to clarify, perhaps unify, the programs, methods and results of the disciplines of philosophy and of science.

The examination of fundamental concepts and presuppositions in the light of the positive results of science, systematic doubt of the positive results, and a thorough-going analysis and critique of logic and of language, are typical projects for this joint effort.

  Malisoff, W.M.,
  [Philosophy of Science 1 (1934) 1]

 
 

Syftet med tidskriften var att försöka klargöra, och kanske förena, metoder inom filosofi och vetenskap. Filosofin skulle utvecklas med hjälp av metoder som används inom vetenskap.

 

 
 

This page in English

 

   
ver. 1.91