vetenskapsteori.se

      Innehåll

Start
Vad är Filosofi
Vad är
Vetenskapsteori
Vad är Verifiering
och Falsifiering
Uppfattningar om
vetenskap
Vetenskap enligt
vetenskapsteori.se
Vetenskaplig metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik och Status
Konsekvenser
av Poppers teser
Alternativ vetenskap
Chalmers: What is this
thing called Science?
Kunskapsteori -
induktion, deduktion
Om
vetenskapsteori.se
Förlaget
vetenskapsteori.se

Vad är vetenskapsteori / vetenskapsfilosofi

När definitionen av termen "filosofi" är tydlig, ligger inte definitionen av "vetenskapsfilosofi" långt borta.

 

Definition av termen vetenskapsteori/vetenskapsfilosofi

Enligt vetenskapsteori.se kan termen "vetenskapsteori" eller "vetenskapsfilosofi" definieras enligt:

 

Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap
utan referenser till empiriskt underlag

 

Detaljer om vetenskapsfilosofi

Filosofi innebär diskussion utan referenser till empiriskt underlag. Accepterar vi den definitionen, diskuterar vetenskapsfilosofi alltså vetenskap utan att koppla diskussionen till vår erfarenhet om termens egenskaper.

Inom vetenskapsteori är det empiriska underlaget egentligen mycket omfattande.

Studier av hur vetenskapligt arbete utförts förr i tiden kallas idag vetenskapshistoria.

Hur vetenskapligt arbete utförs idag finns oftast beskrivet i vetenskapliga publikationer. Inom exempelvis kemisk facklitteratur publiceras mer än en million vetenskapliga artiklar årligen. De flesta artiklarna innehåller motiveringar till arbetet och referenser till dess bakgrund.

Trots att innehållet i termen vetenskap alltså egentligen är välkänt, diskuteras det flitigt inom svenskt icke-naturvetenskapligt universitetsväsen, ofta på ett felaktigt sätt sammanblandat med kunskapsteori.

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter

Liksom all filosofi lider vetenskapsfilosofiska publikationer ofta av brist på översikter och referenser till tidigare publikationer (möjligtvis med undantag för antikens grekiska filosofer). Man begränsar sitt arbete genom olika utgångspunkter, till exempel åsikter publicerade av Karl Popper eller Alan Chalmers.

 

Annan definition av termen vetenskapsteori / -filosofi

 
 
 

Branch of philosophy that attempts to elucidate the nature of scientific inquiry
• observational procedures, patterns of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions.
• and evaluate the grounds of their validity from the points of view of epistemology, formal logic, scientific method, and metaphysics.

  (Definitionen tycks borttagen, vilket noterades under januari 2013)
 

Definitionen från Encyclopedia Britannica innebär:

• Vetenskapsteori behandlar hur olika delar av vetenskapliga undersökningar går till, och utvärderar om delarna är giltiga från olika utgångspunkter.

• Exempel på utgångspunkter är kunskapsteori, logik, vetenskaplig metod och metafysik.

 

 

Vetenskapsfilosofi - bakgrund

I första numret av tidskriften "Philosphy of Science" beskrevs varför tidskriften bildats:

VETENSKAPSFILOSOFI är det organiserade uttrycket för ett växande intresse bland filosofer och forskare att klargöra och kanske förena programmen, metoderna och resultaten inom områdena filsofi och vetenskap.

Undersökningen av grundläggande begrepp och antaganden mot bakgrunden av de positiva resultaten inom vetenskap, systematiska tvivel angående dessa positiva resultat och en genomgripande analys och kritik av logik och språk är typexempel på denna förenade satsning.


Malisoff - Philosophy of Science 1 (1934) 1
översättning: vetenskapsteori.se

 

 

Varför vetenskapsfilosofi?

 

 
   
 

This page in English

 

   
ver. 1.91