vetenskapsteori.se

      Innehåll

Start
Vad är Filosofi
Vad är
Vetenskapsteori
Vad är Verifiering
och Falsifiering
Uppfattningar om
vetenskap
Vetenskap enligt
vetenskapsteori.se
Vetenskaplig metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik och Status
Konsekvenser
av Poppers teser
Alternativ vetenskap
Chalmers: What is this
thing called Science?
Kunskapsteori -
induktion, deduktion
Om
vetenskapsteori.se
Förlaget
vetenskapsteori.se

Alternativ vetenskap

Vetenskapliga resultat är välgjorda beskrivningar av observationer.

Det finns grupper i samhället som vill utvidga gränserna för vetenskap.

 

 

Kristna grupper

Några kristna grupper vill likställa Bibelns skapelseberättelse med en vetenskaplig hypotes. Språkbruket verkar uppstått ur uppfattningen att hypoteser skulle vara vetenskapliga på grund av sitt innehåll.

Diskussionen betecknas kreationism. En sammanfattning av området finns på The TalkOrigins Archive.

Förespråkare av kreationism har, som jag ser det, stora problem. Det är inte hypotesens innehåll, utan reproducerbara verifikationer av hypotesen som avgör vetenskapligheten i begreppet hypotesen avhandlar.

 

 

Alternativ livsstil

Grupper som förespråkar en alternativ livsstil, ofta alternativ medicin, kritiserar det vetenskapliga samfundet för inskränkthet.

Jag håller med: Vetenskap är inskränkt. Vetenskap är begränsande. Min åsikt är att den ska så vara. Inom medicinen är det vårt bästa skydd mot medvetna och omedvetna felaktigheter i påståenden som rör vår hälsa och våra liv..

Det finns självklart många verifierbara observationer som ännu inte är gjorda. Nya uppfattningar kommer sannolikt uppstå.

Men dessa nya uppfattningar måste verifieras av reproducerbara observationer innan de kan betraktas som vetenskapliga. Verifiering med observationer är den enda metoden vi har som kan, åtminstone delvis, sila bort den flod av felaktiga påståenden som ständigt sköljs över oss av olika särintressen.


Samuel Hahnemann
skapare av Homeopati
(bild från Wikipedia).
 
 

Exempel från alternativ medicin: Magnet terapi

Magneter påstås ofta öka en människas hälsa och minska smärta. En sökning på Google på sökorden "magnets" och "health" gav 6 miljoner träffar. De flesta rör försäljning av magneter för hälsobruk.

Finns det verifierade observationer som stödjer användning av magneter som hälsobefrämjare?

År 2004 publicerades en välskriven artikel av Tim Harlow om magnetterapi i den seriösa tidskriften British Medical Journal, BMJ. En slutsats i artikeln var:

"Our study has not entirely resolved the extent to which the effect of magnetic bracelets is specific or due to placebo".

Trots denna slutsats citeras artikeln som ett stöd för magnetterapi bland försäljare av magnetprodukter.

Extraordinary claims demand extraordinary evidence

År 2006 publicerades en Editorial om magnetterapi i BMJ. Citatet "Extraordinary claims demand extraordinary evidence" sammanfattar varför det vetenskapliga etablissemanget ofta verkar vara avogt inställt till nya revolutionerande behandlingsmetoder.

I den svenska Läkartidningen fördes 2006 en diskussion mellan Sven Nilsson och David Bergquist/Erik Wahlberg om vetenskaplighet bakom marknadsföring av produkter för magnetterapi.

Samme Sven Nilsson som ovan, publicerade 2008 en studie av hur myrkrypningar i benen påverkas av pulserande elektromagnetiska fält. Resultatet blev att både behandling och ickebehandling (placebo) gav samma resultat. Jag tycker att Sven Nilsson visade en imponerande personlig integritet när han lät publicera sin artikel.

 

 
 

This page in English

 

   
ver. 2.21