vetenskapsteori.se

Analogin vetenskap - sport

 

 

Återvänd till "Är paradigmskiften viktiga?"

 

 

Analogin vetenskap - sport beskrivs här med ytterligare detaljer.
Syftet är att visa att vetenskap är en av många aktiviteter som utförs av människor.

 

Samlingsnamn

Vetenskap är ett samlingsnamn för olika områden.
Det kan vara kemi, arkeologi eller psykologi.

Sport är ett samlingsnamn för olika områden.
Det kan vara tiokamp, fotboll eller schack.

 

Aktiviteter redovisas för allmänheten

Både vetenskap och sport är aktiviteter som utövas av människor.
Utövare kan ha olika grad av professionalism.

Inom både vetenskap och sport redovisas resultat för allmänheten.
Forskare redovisar sina resultat i en tidskrift.
T.ex. fotbollspelare redovisar sina resultat på en fotbollsplan.

 

Aktiviteter ökar kunnighet och har mätbara mål

Utövare inom vetenskap ökar sin kunnighet inom sitt forskningsområde.
Det mätbara målet är att resultat blir godkända för publikation.
Utövare är forskningsledare, forskare och medhjälpare.

Utövare inom sport ökar sin kunnighet inom sitt sportområde.
Det mätbara målet är att offentliga tävlingar vinns.
Utövare är tränare, spelare och medhjälpare.

 

Resultat används av allmänheten

Användare av vetenskapliga resultat är andra utövare inom området och allmänheten.

Användare av sportsliga resultat är andra utövare inom området och allmänheten.

 

This page in English

 

   
ver. 1.1