vetenskapsteori.se

Analogin vetenskaplig verksamhet - sport

 

 

Återvänd till "Vetenskap enligt vetenskapsteori.se"

 

 

Vetenskaplig verksamhet jämförs här mer detaljerat med sport.
Syftet är att visa att vetenskaplig aktivitet liknar andra mänskliga aktiviteter.

 

Samlingsnamn

Vetenskapliga resultat skapas inom olika områden.
Det kan vara kemi, arkeologi eller psykologi.

Sportsliga resultat skapas inom olika områden.
Det kan vara tiokamp, fotboll eller schack.

 

Aktiviteter redovisas för allmänheten

Både vetenskapliga och sportsliga resultat skapas av mänsklig aktivitet.
Utövare kan ha olika grad av professionalism.

Både vetenskapliga och sportsliga resultat redovisas för allmänheten.
Forskare redovisar sina resultat i en tidskrift.
Fotbollspelare redovisar sina resultat på en fotbollsplan.

 

Aktiviteter ökar kunnighet och har mätbara mål

Utövare inom vetenskap ökar sin kunnighet inom sitt forskningsområde.
Det mätbara målet är att resultat blir godkända för publikation.
Utövare är forskningsledare, forskare och medhjälpare.

Utövare inom sport ökar sin kunnighet inom sitt sportområde.
Det mätbara målet är att offentliga tävlingar vinns.
Utövare är tränare, spelare och medhjälpare.

 

Resultat används av allmänheten

Användare av vetenskapliga resultat är andra utövare inom området och allmänheten.

Användare av sportsliga resultat är andra utövare inom området och allmänheten.

 

This page in English

 

   
ver. 1.2